Var varsam med våra kulturmiljöer

Kulturmiljön är hela den miljö som vi människor format genom tiderna. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Kulturmiljön är en viktig del av samhällets historia, den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Vill du veta mer om vad våra klassificeringar och begrepp innebär, vilka varsamhetskrav som gäller för olika typer av kulturmiljöer och vad du som fastighetsägare bör tänka på om du ska renovera eller förändra en byggnad eller en miljö så kan du läsa mer via länken nedan.

Läs mer om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljövärden

Vill du veta vilka konsekvenser våra klassificeringar av kulturmiljövärden får när vi prövar beslut om till exempel bygglov och detaljplaner? Läs mer om det i dokumentet nedan.

PDF – Konsekvenser av klassificering av kulturmiljövärden