Särskilt värdefulla byggnader – Tandsbyn

Värdefulla byggnader i Tandsbyn Här hittar du alla de byggnader i Tandsbyn som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B. Klicka på bilderna för att förstora dem. Vill du veta mer om...

Läs mer