Särskilt värdefulla byggnader – Orrviken

Här hittar du alla de byggnader i Orrviken som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B. Klicka på bilderna för att förstora dem. Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och...

Läs mer