Kategori: Norr

Före detta I5

Historia och karaktärsdrag Miljön inom fältjägarregementet I5:s kasern- och övningsområde i Östersund är ett resultat av en nästan 100 år lång historia. Försvaret har ständigt förändrats och moderniserats i takt med samhället,...

Läs mer