Kategori: Lit

Parhus vid Furuvägen

Historia och karaktärsdrag Åren strax innan kommunsammanslagningen 1971 genomfördes flera stora byggnadsprojekt i Lit. Ålderdomshemmet och skolan byggdes till och i anslutning till skolan uppfördes en sporthall. Även mindre...

Läs mer