Kvarteren i Körfältet – flerbostadshus

Historia och karaktärsdrag Körfältet är Östersunds första moderna förortsområde, samplanerat med centrumanläggning, skola, äldreboende och med ett stort bilfritt grönområde centralt placerat i området – helt enligt tidens...

Läs mer