Särskilt värdefulla byggnader – Häggenås

Här hittar du alla de byggnader i Häggenås som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B. Klicka på bilderna för att förstora dem. Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och...

Läs mer