Särskilt värdefulla byggnader – Frösö park (tidigare F4)

Här hittar du alla de byggnader i området Frösö park som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B. Klicka på bilderna för att förstora dem. Vill du veta mer om vad klassningarna...

Läs mer