Särskilt värdefulla byggnader – Fåker

Här hittar du alla de byggnader i Fåker som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B. Klicka på bilderna för att förstora dem. Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad...

Läs mer