Kategori: Brunflo

Postvägen – flerbostadshus

Historia och karaktärsdrag År 1952 sammanfördes Brunflo, Lockne och Marieby kommuner till en kommun och stationssamhället blev kommunens huvudsäte. Det kom att bli startskottet för den mest expansiva perioden i Brunflos historia...

Läs mer

Brunflo stationssamhälle

Historia och karaktärsdrag Brunflos tätorts historia börjar i samband med att järnvägen drogs genom Brunflo kommun. År 1879 invigdes sträckan Sundsvall-Östersund, Norrländska tvärbanan. I hela länet, och i allra högsta grad i...

Läs mer