Kategori: Miljö

Enbostadshus vid Villavägen

Historia och karaktärsdrag År 1897 invigdes järnvägen mellan Sundsvall och Östersund och kring stationen började ett litet samhälle växa fram. Villavägen berättar om en tid då det svenska folkhemmet började ta form och den har...

Läs mer

Enbostadshus Mjällevägen

Historia och karaktärsdrag Utmed Mjällevägen ligger fyra villor med goda arkitektoniska kvaliteter. Villorna uppfördes 1964 i två våningar, vilket är ovanligt i området. De är placerade snedställt mot gatan på små tomter. Husen...

Läs mer

Radhus Hårdvallsvägen

Historia och karaktärsdrag I kvarteren Bastulägden och Hemlägden uppfördes 1968 två grupper av radhus på ömse sidor av Hårdvallsvägen. Radhusen, som inte var så vanliga i Sverige, blev en användbar hustyp då städerna växte. Man...

Läs mer