Författare: Jenny Dahlén Vestlund

Särskilt värdefulla byggnader – Tandsbyn

Värdefulla byggnader i Tandsbyn Här hittar du alla de byggnader i Tandsbyn som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B. Klicka på bilderna för att förstora dem. Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer via länken nedan. Läs mer om klassificeringar och begrepp inom kulturmiljöområdet Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare. Särskilt värdefulla byggnader – Klass A Särskilt värdefulla byggnader...

Läs mer

Kvarteren Korallroten och Knäroten – flerbostadshus

Historia och karaktärsdrag Flerbostadshus byggda i början av 1960-talet med tidstypiska drag som vitslammade fasader och konstraterande gavelpartier i rött tegel. De flacka sadeltaken och den enkla formen utan några utstickande delar bidrar till att husen nästan ser kvadratiska ut. Taken är nätta och nästan omärkliga från gatan. Balkongerna är ursprungliga med smäckra räcken och sinuskorrigerad plåt. Huskropparna ligger förskjutna i förhållande till varandra och gatan. Varje huskropp uppfattas i sin helhet och upplevs som solitärer placerade på en plan gräsmatta. Husen är ritade av Jansler & Heyman arkitektkontor i Stockholm. Värdeomdöme Tydlig miljö med tidstypiska och välbehållna hus. Många ursprungliga detaljer som t ex balkongräcken finns kvar. Var varsam med: husens enkla volymer husens placering på tomten fasad- och takmaterialen de flacka taken de små takutsprången balkongernas storlek och material Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.  Andra miljöer och byggnader i Odenslund och på...

Läs mer