Gersen

Historia och karaktärsdrag

I Odenslund byggdes under 1920-talet några mindre hyreshusområden främst i form av tjänstebostäder. Byggnaderna i kvarteret Gersen har sitt ursprung i 1920-talets sociala initiativ som arbetarbostäder för arbetare vid järnvägen. Järnvägens betydelse för Östersund utveckling har varit stor och byggnaderna har därför höga identitetsvärden för staden. I närliggande kvarteret Harren byggdes bostäder för telegrafens personal. husen i kvarteret Gersen uppfördes 1921 och ritades av SJ´s banbyrå.

Gersen består av tre längor kring en gård i nationalromantiskt 1920-talsutförande. Husen är klädda med röd träpanel med konstraterande vita detaljer i bl.a. fönsteromfattningar. Entrésidan har utskjutande förstukvistar med två ingångar vid varje entré och på gavlarna finns utskjutande källarnedgångar.

Värdeomdöme

Byggnaderna skapar tillsammans en värdefull och tydligt avläsbar kringbyggd gårdsmiljö. Värdebärande element är takform och gårdsstruktur. Viktigt för byggnaderna är också färgsättningen med röda väggar och vita fönster under röda tegeltak.

Var varsam med:

  • husens volym
  • husens takform
  • gården
  • ursprunglig färgsättning

Tyck gärna till om detta!

De här byggnaderna och områdena ingår i förslaget till kulturmiljöprogram för Östersunds yttre stadsdelar och tätorter.

Förslaget är ute på så kallat samråd mellan den 15 juli och den 17 oktober 2016, då kan du lämna in dina synpunkter på förslaget till kulturmiljöprogram.

Har vi missat någon byggnad eller något område som borde vara med? Eller håller du inte med om vår bedömning om det kulturhistoriskt värdefulla? Skriv ner dina tankar och skicka till oss via kontaktformuläret till höger.

Skicka in dina synpunkter

7 + 5 =