Här hittar du alla de byggnader i Härke som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla.

Byggnaderna är indelade i klasserna A och B. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till exempel vill söka bygglov eller göra något annat som påverkar byggnaden? Läs mer via länken nedan.

Läs mer om klassificeringar och begrepp inom kulturmiljöområdet

Tänk på att våra klassificeringar och vårt förhållningssätt i vissa fall kan förändras om vi vid en närmare besiktning av den aktuella byggnaden eller det aktuella områden upptäcker ytterligare värden som inte uppmärksammats tidigare.

Särskilt värdefulla byggnader – Klass A

Särskilt värdefulla byggnader – Klass B

Byggnadsminnen

 Andra värdefulla miljöer och byggnader i Härke