Välkommen till kulturmiljöwebben!

Välkommen till kulturmiljöwebben!

Områden

Om Östersunds kommuns kulturmiljöwebb

På den här webbplatsen hittar du bilder och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden i Östersunds kommun. Just nu hittar du här kulturmiljöerna i de yttre stadsdelarna av Östersund, på delar av Frösön samt i tätorterna Brunflo, Fåker, Lit, Häggenås, Orrviken och Tandsbyn. Kulturmiljöerna för centrala Östersund kommer att synas på sidan längre framöver, liksom kulturmiljöerna på landsbygden i Östersunds kommun.

Kulturmiljöerna på sidan ingår i etapp 2 av det så kallade kulturmiljöprogrammet för Östersunds kommun, som är under framtagande. Du kan läsa mer om etapp 2 av kulturmiljöprogrammet via länken nedan.

Läs mer om kulturmiljöprogram för yttre stadsdelar och tätorter

Ett urval av kulturmiljöer

Kvarteret Fiskvägarna i Änge – enbostadshus

Läs mer

Särskilt värdefulla byggnader – Frösö park (tidigare F4)

Läs mer

Särskilt värdefulla byggnader – Odenslund och Söder (inom riksintresset för Östersund stad)

Läs mer

Sommarskogen – enbostadshus vid Tonsättarvägen

Läs mer

Särskilt värdefulla byggnader – Centrala Frösön

Läs mer