Välkommen till kulturmiljöwebben!

Välkommen till kulturmiljöwebben!

Områden

Om Östersunds kommuns kulturmiljöwebb

På den här webbplatsen hittar du bilder och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden i Östersunds kommun. Just nu hittar du här kulturmiljöerna i de yttre stadsdelarna av Östersund, på delar av Frösön samt i tätorterna Brunflo, Fåker, Lit, Häggenås, Orrviken och Tandsbyn. Kulturmiljöerna för centrala Östersund kommer att synas på sidan längre framöver, liksom kulturmiljöerna på landsbygden i Östersunds kommun.

Kulturmiljöerna på sidan ingår i etapp 2 av det så kallade kulturmiljöprogrammet för Östersunds kommun, som är under framtagande. Du kan läsa mer om etapp 2 av kulturmiljöprogrammet via länken nedan.

Läs mer om kulturmiljöprogram för yttre stadsdelar och tätorter

Ett urval av kulturmiljöer

Kvarteret Stormhatten – kedjehus

Läs mer

Kvarteret Björktrasten – flerbostadshus

Läs mer

Flerbostadshus i kvarteren Mörten, Nejlikan och Gullvivan (Södertorg)

Läs mer

Särskilt värdefulla byggnader – Karlslund och Eriksberg

Läs mer

Kvarteret Valhall – flerbostadshus

Läs mer