Historia och karaktärsdrag

Orrviken är en gammal bondby i Sunne socken. Inom dagens Orrviken finns flera gamla gårdstomter registrerade i fornminnesregistret.

Kring sekelskiftet 1900, började ett centrum att utkristallisera sig kring korsningen Orrviksvägen/Fåkervägen. Här fanns mejeri, affär, missionshus och skola. Granne med mejeriet låg Orrvikens snickerifabrik som 1947 blev Orrvikens Trähusfabrik. I Orrviken låg också Jego konservfabrik, som under 1940-talet höll till i mejeribyggnaden.

 

Den 1 januari 1952 slogs kommunerna Hackås, Näs och Sunne ihop till en storkommun under namnet Hackås. Kommunkontoret förlades till Orrviken i det före detta mejeriet, som i samband med detta genomgick en omfattande ombyggnad. Därefter kom samhället att växa. Nya villor och radhus uppfördes i Orrviken under 1950- och 60-talen. 1959-60 utarbetade länsarkitektkontoret i Östersund en byggnadsplan över Orrvikens samhälle. År 1964 stod nya pensionärsbostäder klara för inflyttning.

År 1971, i samband med kommunsammanslagningen, delades Hackås kommun upp. Hackås församling fördes till Bergs kommun medan Näs församling och Sunne församling blev en del av Östersunds kommun. 1970- och 80-talen gör sig påminda på orten bland annat genom ett villaområde österut från centrum, främst efter Kari-larsvägen och Kaukvägen. År 1983 uppfördes dagens skola i Orrviken (tillbyggd 1993). Den senaste expansionen i Orrviken har skett efter Östertorpsvägen i den norra delen av samhället, där nyare villabebyggelse har kommit till.

Värdefulla områden och byggnader i Orrviken

Särskilt värdefulla byggnader – Orrviken

Här hittar du alla de byggnader i Orrviken som vi bedömt som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnaderna är indelade i klasserna A och B. Klicka på bilderna för att förstora dem. Vill du veta mer om vad klassningarna innebär och vad de kan innebär för dig som till... Läs mer