Flygfoto över Körfältet, Odenskog och Erikslund

Historia och karaktärsdrag

Erikslund

Längs utfartsvägen mot Stugun ligger Erikslund. Det är ett område som började växa upp som ett spontant uppkommet självbyggarsamhälle i början på 1920-talet. Området har fått namn efter byggmästare Erik R Englund som ägde Erikslunds gård. Ungefär 20 tomter avstyckades från gården på 1920-talet och dessa bebyggdes med egnahem.

Från 1950-talet och framåt byggdes nya villor och radhus i en ring kring den äldre bebyggelsen som ligger vid Källvägen. Få nya hus har sedan dess tillkommit, men de flesta husen i området har blivit kraftigt ombyggda.

Odenskog

Det fanns länge ett motstånd mot etablering av industrier i staden. Staden och regionen saknade tradition som industriort och man var rädd att industrin skulle orsaka nedsmutsning och därmed störa de satsningar man gjort på turismen. I början av 1960-talet började det starka motståndet ge vika och kommunen började planera för industriområden.

Kommunen köpte mark i Lugnvik och Odenskog och arbetade fram stadsplaner för områdena.

Körfältet

Körfältet räknas som Jämtlands första riktiga förort och är ett resultat av miljonprogrammet. Området köptes in av Kronan och exploaterades mellan 1968 och 1973. Idag betraktas Körfältet som en centralt belägen stadsdel.

Värdefulla områden och byggnader – Körfältet, Odenskog och Erikslund