Kategori: Valla

Enbostadshus Mjällevägen

Historia och karaktärsdrag Utmed Mjällevägen ligger fyra villor med goda arkitektoniska kvaliteter. Villorna uppfördes 1964 i två våningar, vilket är ovanligt i området. De är placerade snedställt mot gatan på små tomter. Husen...

Läs mer

Radhus Hårdvallsvägen

Historia och karaktärsdrag I kvarteren Bastulägden och Hemlägden uppfördes 1968 två grupper av radhus på ömse sidor av Hårdvallsvägen. Radhusen, som inte var så vanliga i Sverige, blev en användbar hustyp då städerna växte. Man...

Läs mer