Kategori: Brunflo

Enbostadshus vid Villavägen

Historia och karaktärsdrag År 1897 invigdes järnvägen mellan Sundsvall och Östersund och kring stationen började ett litet samhälle växa fram. Villavägen berättar om en tid då det svenska folkhemmet började ta form och den har...

Läs mer

Postvägen – flerbostadshus

Historia och karaktärsdrag År 1952 sammanfördes Brunflo, Lockne och Marieby kommuner till en kommun och stationssamhället blev kommunens huvudsäte. Det kom att bli startskottet för den mest expansiva perioden i Brunflos historia...

Läs mer

Brunflo stationssamhälle

Historia och karaktärsdrag Brunflos tätorts historia börjar i samband med att järnvägen drogs genom Brunflo kommun. År 1879 invigdes sträckan Sundsvall-Östersund, Norrländska tvärbanan. I hela länet, och i allra högsta grad i...

Läs mer